Català

Salta el menu

Menú d´idiomes


Sol·licitud formal del vot de censura


Torna a l´inici de la plana

Contingut

Enllaç al contingut associat

Club

29.05.2008 20:33

Sol·licitud formal del vot de censura

www.fcbarcelona.cat


Oriol Giralt i Christian Castellví han lliurat al club la sol·licitud formal de vot de censura contra l’actual Junta Directiva i 9.473 paperetes amb els suports, que resten a la disposició de la Mesa del Vot de Censura per a les comprovacions adients


Aquest dijous a la tarda els socis Giralt i Castellví s’han personat a la Oficina d’Atenció al Barcelonista per presentar la sol•licitud formal de vot de censura contra tots els membres de l’actual Junta Directiva, en què fan constar les motivacions que justifiquen, segons la seva sol•licitud, aquest vot de censura.

Els socis Giralt i Castellví han adjuntat 9.473 paperetes de suport. Les paperetes han estat recomptades davant de notari i han quedat dipositades al club.

Constitució de la Mesa

WEB_FIRMAS_04.jpgSegons l’article 49.4 dels Estatuts del FC Barcelona, dins els deu dies hàbils següents a partir d’aquest dijous s’ha de constituir la Mesa del Vot de Censura, que serà responsable d’impulsar i controlar tot el procés.

Aquesta Mesa estarà integrada pels dos primers socis signants de la sol•licitud, dos membres de la Junta Directiva del club i un delegat de la Federació Catalana de Futbol designat per la mateixa Federació i que en serà el president.

Validació de les paperetes

Un cop constituïda, la Mesa procedirà, en el termini màxim de deu dies hàbils, a comprovar que la sol•licitud compleix els requisits a què està sotmesa i, especialment, que té l’adequada motivació i el suport del nombre suficient de socis i sòcies (un mínim de 5.882). La Mesa podrà invalidar els suports que no estiguin prou acreditats i podrà realitzar les indagacions necessàries per esbrinar-ne l’autenticitat.

Admissió o rebuig de la sol·licitud

Si s’han complimentat tots els requisits, la Mesa declararà admesa la sol·licitud i requerirà a la Junta Directiva que convoqui l’acte de votació, que s’haurà de celebrar en un termini no inferior a deu dies hàbils ni superior a vint, a comptar des de la notificació del requeriment de la Mesa.

Si no s’han complimentat tots els requisits, la Mesa rebutjarà la sol•licitud mitjançant resolució motivada, que serà notificada als dos primers signants.
Sol·licitud formal del vot de censura


Comparteix a

Noticies del Club

Revista Barça


Patrocinadors oficials


Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona

Segueix-nos a: Facebook | Twitter | Youtube | RSS


Torna a l´inici del contingut d´aquesta plana
Torna a l´inici de la plana