Missió i objectius

Salta el menú

Menú principal

Menú del contingut


Torna a l´inici de la plana

Contingut

Enllaç al contingut associat

Reportatge sobre: Fundació FC Barcelona

Imatge del reportatge titulat:Missió i objectius

Missió i objectius

Missió

A partir de la temporada 2010/11, la Fundació FC Barcelona enceta una nova etapa. Aquestes són les línies mestres d’un nou projecte que enfila nous reptes i presenta diversos replantejaments:

  - L’esport com a eix vetebrador
  - La infància i la joventut, com a beneficiaris objectius
  - Projecció de Catalunya a través del Barça
  - Foment dels valors i l’educació

Model d’actuació:

  - Apropament al soci, en les accions i en les comunicacions 
  - Transparència en la gestió, tant a nivell econòmic com tècnic
  - Suport a les línies estratègiques del Club
  - Exploració de noves vies de finançament
  - Vocació de liderar o coliderar projectes amb les contraparts amb més experiència i millors coneixements.

Història

Des de la seva constitució l’any 1994, la Fundació FC Barcelona ha estat una inesgotable font de participació ciutadana per les nombroses activitats socials, culturals i esportives que el club ha dut a terme, i que són el reflex d'una societat avançada que ha trobat en el club i en la Fundació el vehicle idoni per fomentar-les. 

Apartir del 2006 el FC Barcelona s'adgereix als 'Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni' de les Nacions Unides i cedeix del 0,7% dels ingressos ordinaris del club a la Fundació per a la realització de projectes. També es van signar aliances pioneres amb l'Unicef, la UNESCO i UNHCR/ACNUR, i es culmina amb l’estatus de membre de l’ECOSOC (Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides) atorgat al Futbol Club Barcelona.