Català

Salta el menu

Menú d´idiomes


El funcionament de l’Assemblea


Torna a l´inici de la plana

Contingut

Enllaç al contingut associat

Club

15.10.2010 12:12

El funcionament de l’Assemblea

www.fcbarcelona.cat


El FC Barcelona viurà aquest dissabte una nova Assemblea General, que és l’òrgan suprem de govern del Club. Els acords que s’hi aprovin seran vinculants per a tots els socis i per a la Junta Directiva.


Quan queden poques hores perquè s'iniciï aquesta Assemblea Ordinària, i d’acord amb l’article 27 dels Estatuts del Club, que és el que en regula la celebració, aquesta és una bona guia per als socis i aficionats que en vulguin conèixer tots els detalls.

Presidència i Secretaria

L’Assemblea serà presidida per una Mesa integrada només pels vint membres de l’actual Junta Directiva i hi actuarà com a secretari Toni Freixa, actual secretari i portaveu de la Junta.

Constitució i començament

2010-08-25_CONGRES_DE_PENYES_005.jpgL’Assemblea quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, si hi assisteixen la meitat dels 4.330 compromissaris convocats. Si no és així, en segona convocatòria, l’Assemblea quedarà constituïda sigui quin sigui el nombre de compromissaris assistents. Aquest any la primera convocatòria és a les 9.30 h, i la segona, a les 10 h.

Direcció i desenvolupament

2010-08-25_CONGRES_DE_PENYES_010.jpgSegons els Estatuts, la direcció de l’Assemblea correspon al president, Sandro Rosell, que és assistit pel secretari, Toni Freixa. Rosell pot delegar en tot moment aquestes funcions en qualsevol component de la Mesa.

Els vuit punts de l’ordre del dia es tractaran separadament, però la Mesa sempre en pot canviar l’ordre previst:

1.- Informe del president.
2.- Conclusions derivades de l'Informe de l'Auditoria Preventiva.
3.- Liquidació de l'exercici econòmic 2009/10 i, en el seu cas, acció de responsabilitat.
4.- Pressupost de l'exercici econòmic 2010/11.
5.- Propostes de socis d'acord amb el que estableix l'article 19.12 dels Estatuts.
6.- Ratificació de nomenaments de membres de la Junta Directiva i de la Comissió Econòmica.
7.- Informe del Síndic dels Socis i Sòcies.
8.- Torn obert de paraules.

La presidència és qui dirigeix els debats, concedeix i retira les paraules, i disposa tots els elements necessaris per al bon ordre de la reunió. És la Mesa la que pot acordar el nombre màxim d’intervencions i la seva durada.

Acords i votacions

2010-08-25_CONGRES_DE_PENYES_044.jpgEls acords de les assembles generals es prenen per majoria simple dels assistents, llevat de tres excepcions: la modificació dels Estatuts; les matèries que exigeixin majories qualificades, segons els articles 53, 62, 73, 74 i 75; o qualsevol altra matèria que, segons els Estatuts o les normes vigents en cada moment, exigeixi una majoria qualificada.

Pel que fa a la votació, sigui quina sigui la forma que s’utilitzi, sempre té tres alternatives: a favor, en contra i abstenció.

Acta de l’Assemblea

El secretari és qui ha d’aixecar acta succinta de l’Assemblea, que haurà de ser aprovada per tres socis o sòcies compromissaris elegits per l’Assemblea mateixa d’entre els presents, i amb el vistiplau del president.
Imatge del Congrés de Penyes celebrat al Palau de Congressos de Catalunya. Fotos: arxiu FCB.
Imatge del Congrés de Penyes celebrat al Palau de Congressos de Catalunya. Fotos: arxiu FCB.
Seguiment en directe
Les persones interessades a seguir el desenvolupament d'aquest acte podran fer-ho de diverses maneres:

Barça TV: S’emetrà l’Assemblea en directe a partir de les 10 h del mateix dissabte, des del Palau de Congressos.

‘Streaming’ al lloc web: El lloc web del Club inclourà la possibilitat de seguir en ‘streaming’ (reproducció en temps real) l'emissió en directe de Barça TV.

Fcbarcelona.cat: El lloc web del Club inclourà diferents peces informatives. El tancament de l'exercici, el pressupost i el balanç de l'assistència seran alguns dels continguts que es podran trobar ampliats.

Twitter: A través dels tres comptes oficials del Club en aquesta eina 2.0 ( http://twitter.com/fcbarcelona  , http://twitter.com/fcbarcelona_cat i http://twitter.com/fcbarcelona_es ) i amb el ‘hashtag’ #socisFCB es podrà seguir amb detall tota l’activitat de la jornada.


Comparteix a

Noticies del Club

Revista Barça


Patrocinadors oficials


Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona

Segueix-nos a: Facebook | Twitter | Youtube | RSS


Torna a l´inici del contingut d´aquesta plana
Torna a l´inici de la plana